Czy interesuje Cię, skąd pochodzą produkty, które trafiają na Twój stół? Czy wiesz, jaką drogę pokonują, zanim siądziesz z rodziną do posiłku?

Okazuje się, że świadomość konsumencka w ostatnich latach gwałtownie wzrosła. Badania mówią, że coraz częściej sprawdzamy, skąd pochodzi nabiał, mięso, owoce i warzywa, które kupujemy. Stoi za tym troska o planetę i środowisko w którym żyjemy my, nasze dzieci i następne pokolenia. Ochrona środowiska naturalnego i gospodarka zasobami wiąże się nieodłącznie z ochroną ludzkiego zdrowia i jakością naszego życia.

Rolnictwo zrównoważone – korzyści

Coraz częściej mówi się o wpływie rolnictwa na środowisko naturalne. Podejmowane są kroki, które mają zminimalizować negatywny wpływ gospodarowania na zasoby naturalne.

Trzy główne korzyści z rolnictwa zrównoważonego to:

  • wydajne wykorzystanie zasobów naturalnych, ze szczególnym naciskiem na dbałość o kondycję gleby i ochronę wód
  • znaczne ograniczenie negatywnego wpływu produkcji rolniczej na środowisko poprzez optymalizację ochrony roślin
  • wspieranie bioróżnorodności na rzecz owadów i dzikich ptaków

Stosując nasz organiczny nawóz BIOMONIC wybierasz rozwiązanie bezpieczne dla środowiska.

Copyright by BEATA LIPOV


Podobne wpisy