Kontakt

Producent

Sprint WS Wiesław Sadowski
ul. Leśna 11
83-200 Rokocin
NIP 592-161-76-14
NR BDO – 000077163
Pozwolenie MRiRW 674a/22

Tel.: 734 451 810

E-mail: info@biomonic.pl