Naturalny skład potwierdzony badaniami.

  • Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach
  • Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
  • Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
  • Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie
  • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  • Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym nr NE/626/2022 wydane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
  • Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu wydane przez Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 674a/22